1'165 POUŽÍVANÝCH NÁKLADNÝCH VOZIDIEL

Inovatívne a udržateľné dopravné a logistické riešenia

Každý deň poskytujeme vnútroštátne a medzinárodné prepravné a logistické služby v oblasti automobilovej, cyklistickej, nákladnej, potravinovej, čerstvej, frigo a zdravotníckej logistiky - bezpečne, flexibilne a včas.

VŠESTRANNÉ PRIEMYSELNÉ RIEŠENIA

Služby spoločnosti Galliker

Neustále rozvíjame našu ponuku služieb, pričom sa zameriavame na najvyššiu kvalitu, udržateľnosť a inovácie. Zameriavame sa na riešenia na mieru a služby s pridanou hodnotou pre našich zákazníkov.

Zistite viac

STRATEGICKÁ SIEŤ

Lokality Galliker

Galliker Transport AG je dopravná a logistická spoločnosť s 19 pobočkami v 6 krajinách. V rámci Švajčiarska nám kombinácia cestnej a železničnej dopravy umožňuje ponúkať 24-hodinový zber a doručovanie tovaru.
Lokality Galliker